งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์งานศูนย์ข้อมูลฯ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์งานศูนย์ข้อมูลฯ

จำนวนผู้ลงคะแนน:
78
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2014 เวลา 11:00 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 22:11 น.

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์งานศูนย์ข้อมูลฯ

Hits Percent Graph
พอใจมากที่สุด
34 43.6%
พอใจมาก
26 33.3%
เฉยๆ
10 12.8%
ไม่พอใจอย่างมาก
7 9%
ไม่พอใจ
1 1.3%