งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: Home

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร วันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี