งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: Home

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF

นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน อุปถัมภ์ในด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กับวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี  วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 2 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี