งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: Home

พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ปีการศึกษา 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 

โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

และได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ มาร่วมพิธีฯ มีเครื่อง

บูชาบวงสรวงจำนวน 1,013 ชุด ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี