งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: Home

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายนิมิตร วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี" ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี