งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: Home

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2560

อีเมล พิมพ์ PDF

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม) เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตร 869 คน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี