งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: Home

พิธีไหว้ครูช่าง องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการทางการช่าง เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยท่าน สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมืออุตสาหกรรม (สอศ.) เป็นประธานในพิธี