งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: Home

พิธีไหว้ครูประจำการ ปีการศึกษา 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562