งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: โครงการพัฒนาเว็บไซต์

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับหน่วยงานในสถานศึกษา และให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT เพื่อการบริการและการเรียนการสอน" ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี