งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

แบบฟอร์มงานต่างๆ
 

Most downloaded files in this section

บันทึกข้อความ-ขอดำเนินงานตามโครงการ (แบบฟอร์ม/งานวางแผนและงบประมาณ)
แบบคำร้องขอลาออก (แบบฟอร์ม/งานทะเบียน)
หนังสือรับรองเงินเดือน (แบบฟอร์ม/งานการเงิน)
ใบลา (แบบฟอร์ม/งานบุคลากร)
Powered by Phoca Download