งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ข้อมูลตลาดแรงงาน สถานประกอบการในต่างจังหวัด

บริษัท  บ้านสมบูรณ์สุข  จำกัด 
29/6  หมู่ 11  ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  11120
โทร. (02) 443-6614-6  Fax (02) 443-6617
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อยุธยาจักรกลการเกษตร 
14/9  หมู่ 2  ตำบลขยาย  อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13220
โทร. (06) 1277-713 , 06-3002884
บริษัท  ทูลส์  เซอร์เคิล  จำกัด 
60  หมู่ 12  ตำบลเชียงรากน้อย  อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13180
โทร. (035) 219961 - 3  Fax 219960
บริษัท  แอดวานซ์  เซอร์เฟส  เทคโนโลยี  จำกัด 
1/2  หมู่ 6  ตำบลสามเมือง  อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13230
โทร. (035) 378329  Fax 378328
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วี.โอ.พี. แมชชินเนอรี่ 
271/15-16  หมู่ 1  ถนนแสงชูโต  ตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  72290
โทร. (034) 631424  Fax (034) 589245
บริษัท  ศักดิ์พัฒนาการเกษตร  จำกัด 
98  หมู่ 3  ตำบลสามเมือง  อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13230
โทร. (035) 280100 - 2   Fax (035) 280101
หจก. เอ็น. อาร์. เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 
69/1  หมู่ 8  ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
โทร. (02) 976 - 7314  Fax 976 - 7314
บริษัท  ไดนามิค  กรุ๊ป  จำกัด 
83  หมู่ 10  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  74130
โทร. (02) 4202495-6   Fax (02) 4201579
บริษัท  เอ็นพีอี  อินดัสตรี  (ไทยแลนด์)  จำกัด 
29/5  หมู่ 2  ถ.บางกอกน้อย - นครชัยศรี
ต.บางเตย  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210
โทร. (02) 4410 - 293 , 8895 - 495 
Fax 482 - 1659
บริษัท  พรีเซียส  ไทม์  เทรดดิ้ง  จำกัด 
143/613-614  ถนนบรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  10700
โทร. (02) 433 - 0129 , 433 - 0139 
Fax (02) 433 - 6364
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไทม์โค๊ต 
4075/11  หมู่ 3  ซอยวัดด่าน  ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270
โทร. (02) 759-0933  Fax 7592819
บริษัท  ไทยมณี  คราฟท์  จำกัด 
19/165  ซอยเพชรเกษม 81  แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  10160
โทร. (02) 4206664  Fax 8145884
บริษัท  สยามทูลส์  แมคคานิค  จำกัด 
161/416-417  หมู่ 9  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210
โทร. (02) 9966820 , 9966789  
Fax (02) 9966788
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทูลส์  เซอร์เคิล 
60  หมู่ 12  ตำบลเชียงรากน้อย  อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13180
โทร. (035) 219961 - 3  Fax 219960
บริษัท  ไทยโปรดักท์  เทคโนโลยี  จำกัด 
59  หมู่ 12  ตำบลเชียงรากน้อย  อำเภอบางปะอิน    
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13210
โทร. (035) 353700 , 353800  Fax 353362
บริษัท  ไทยออโตทูลส์  แอนด์  ดาย  จำกัด 
45/6,45/9  หมู่ 11  ตำบลคูบางหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  12140
โทร. (02) 598-3846-8  Fax (02) 598-3874
บริษัท  ไทยโมเดอร์น  ดายแอนด์พาร์ท  จำกัด 
261/19-20  หมู่ 2  ตำบลบางเพรียง
อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร.  (02) 7084856-59  Fax 7084860
บริษัท  กลอนกิจ  อินเตอร์เทรด  จำกัด 
283  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  ถนนฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว  เขตลาดกระบัง  กทม.  10520
โทร. (02) 739 - 7001 - 3  Fax 739 - 7005
บริษัท  ซิงเกิ้ล  พอยท์  พาร์ท  (ประเทศไทย)  จำกัด  (มหาชน) 
41  หมู่ 9  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ตำบลธนู  
อำเภออุทัย  จังหวัดอยุธยา  13210
โทร. (035) 226700-1  Fax 226098
บริษัท  ไทยออโตทูลส์  แอนด์  ดาย  จำกัด 
45/6,45/9  หมู่ 11  ตำบลคูบางหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  12140
โทร. (02) 598-3846-8  Fax (02) 598-3874
บริษัท  ฮอนด้า  ออโต้โมบิล  (ประเทศไทย)  จำกัด 
49  หมู่ 9  ตำบลธนู  อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13210
โทร. (035) 330999 , 331000-13  
Fax (035) 330974-5
บริษัท  โอกาโมโต้ (ไทย)  จำกัด 
174  หมู่ 2  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13170
โทร. (035) 721660  Fax (02) 721265
บริษัท  CASH เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด
16/1  หมู่ 11  ตำบลคลองข่อย  
อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120
โทร. (02) 789-5900
บริษัท  ไทยโปรดักท์  เทคโนโลยี  จำกัด 
59  หมู่ 12  ตำบลเชียงรากน้อย  อำเภอบางปะอิน    
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13210
โทร. (035) 353700 , 353800  Fax 353362
บริษัท  ไอ. อี พรีซิชั่น  จำกัด 
26/14  หมู่ 18  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
โทร. (02) 908 - 1312  Fax (02) 908 – 1313
บริษัท  วิลโลว์ โกบอลต์  จำกัด 
33/354  หมู่ 11  หมู่บ้านปรีชา  แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510
โทร. (02) 956-3988
บริษัท  มินีแบไทย  จำกัด 
1  หมู่ 7  ถนนพหลโยธิน  ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอบางปะอิน  จังหวัดอยุธยา  13180
โทร. (035) 361429
บริษัท  เจวีซี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)  จำกัด 
108  ถนนสุขุมวิท  (ซอยอารี)  แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110
โทร. (02) 2043004  Fax (02) 2043003
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไฮไลท์กรุ๊ป  
51/19  หมู่ 6  ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  11140
โทร. (06) 3039364
บริษัท  เบสท์  ทีช  จำกัด 
89/2  ซอยจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  10700
โทร. (02) 435 - 8559 , 435 - 8430 
Fax 885 – 4502
ป. เฉลิมชัยคาร์เซอร์วิส 
96/1  หมู่ 6  ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทร. (02) 9651423  Fax (02) 9651424
บริษัท  อุตสาหกรรมน้ำตาลกาญจนบุรี  จำกัด 
88  หมู่ 12  ตำบลทับหลวง
อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  61140
โทร. (056) 596717  Fax 596727
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เขื่อนวชิราลงกรณ 
444  หมู่ 1  ตำบลท่าขนุน
อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  71180
โทร. (034) 599077 ต่อ 2430 
Fax (034) 599077 ต่อ 2452